چاپ

         استراتژي­هاي معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی

 

صفحات سایت در حال بارگذاری محتوایی است .تاریخ نهایی 08-10-1396  می باشد.

  1. جذب نيروي انساني متعهد و متخصص
  2. برقراري عدالت استخدامي و نظام جبران خدمات
  3. ساماندهي و نظام­ مندسازي نيروي انساني
  4. اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و خدمت­ رساني به ارباب رجوعان
  5. اجراي طرح نظام جامع مديريت عملكرد واحدها و مراكز دانشگاهي
  6. اجراي طرح توانمندسازي منابع انساني