دستور العمل اجرایی تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه و بانک ملی

۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۱ کد : ۱۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۲۴۳۰
دستور العمل اجرایی تفاهم نامه منعقده فی مابین دانشگاه و بانک ملی

با عنایت به انعقاد تفاهمنامه شماره 10/831مورخ 1399/4/30فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی و بانک ملی ایران،
بدینوسیله دستورالعمل اجرائی نحوه بهره برداری از تسهیلات در قالب سرفصل های ذیل تهیه و تدوین گردیده
است:
الف: تسهیلات کارکنان و اعضای هیأت علمی
ب: تسهیلات دانشجویی
ج: تسهیلات خرید، احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی
د: تسهیلات خرید تجهیزات و تأمین ملزومات موردنیاز
ه: تسهیلات پروژه ها و طرح های شرکتهای دانش بنیان
و: سایر شرایط

 


( ۱۵ )

نظر شما :