معرفی قائم مقام و مشاورین

تعداد بازدید:۴۵۴۹

دکتر حسین جوادی 

قائم مقام معاونت توسعه و مدیریت منابع 

سید مرتضی محمودی 

مشاور اجرایی معاونت توسعه و مدیریت منابع 

- دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی 

- فوق لیسانس مدیریت آموزشی 

- مشاور عالی مرکز امور عمرانی ، املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامی 

- عضو کارگروه املاک و مستغلات دانشگاه 

- عضو کمیته جانمایی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی 

- مسئول ساماندهی فضاهای فیزیکی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی