چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۲۰۱۵

شفاف سازی و بهینه سازی اطلاعات مالی از طریق استقرار حسابداری تعهدی و استقرار سیستم قیمت تمام شده در کلیه سطوح خدماتی و کمک به تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با مدیریت مالی و حسابداری و همچنین رسیدن به یک استاندارد جامع مدیریت اقتصادی و منابع یک دانشگاه برتر کشوری