معرفی مدیرکل

تعداد بازدید:۳۲۶۶

 

 

جمشید پیک فلک

مدیرکل امور مالی 

 

سوابق اجرایی 

  • حسابرس هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری،
  • بازرس سازمانهای زیرمجموعه شهرداری،
  • مدیر گروه کارشناسی،
  • کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد،
  • سرپرست مرکز علمی و کاربردی شهرکرد و ...