ارتباط و تماس با دفاتر اداره کل

تعداد بازدید:۲۲۲۸
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره تماس با پیش شماره 4791
1 آقای پیرهادی مسئول دفتر 6440
2 خانم مدنی دفتر مدیرکل 6439
3

آقای فخوری

معاون مدیرکل  6410
4

آقای پیریایی 

مدیر امور سازمان مرکزی ( تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت مالی )  6522
5

آقای مهلوجی 

مدیر امور واحدها ( تحصیلات : کارشناسی ارشد حسابداری )  6435
6 آقای رزقی اداره حسابداری ( انبار و اموال ) 4612
7 آقای عابدی   6403
8 آقای اسماعیل زاده   6402
9 آقای یوسفی   6416
10 آقای نصرالهی   6416
11 آقای اسلام پور اداره صدور اسناد حسابداری 6413
12 آقای کبیرزاده   6414
13 خانم گلستانی   6414
14 آقای کلانتری   6415
15 خانم سعیدی   6432
16 آقای رحیم عباسی   6432
17 آقای محمد بهاری   6411
18 آقای زاهدی اداره صدور چک 6425
19 خانم محمدی   6404
20 خانم پورتقی   6433
21 خانم حیران   6425
22 خانم پهلوانی   6404
23 آقای مهدوی اداره صدور اسناد حسابداری 6406
24 آقای عظیمی   6407
25 آقای محمد نوروزی   6407
26 آقای زاهدی   6408
27 آقای ابراهیمی   6408
28 آقای نوابی   6408
29 آقای غفوری صندوق 6419
30   اداره آرشیو و بایگانی اسناد 6422
31 آقای بخشی مقدم   6422
32 آقای سلیمی   6422
33 آقای حسین زاده اداره امور حساب ها و رفع مغایرت (بانکها) 6426
34 آقای عامری   6486
35 آقای رجبی   6427
36 آقای رمضانی   6427
37 خانم تاجرزاده   6431
38 آقای طاهری اداره صندوق مشترک و تسهیلات بانکی 6518
39 خانم شریفی   6518
40 آقای ترابی   6520
41 خانم عباسیان اداره بیمه و مالیات 6526
42 آقای عریانی   6527
43 آقای مهرور   6527
44 آقای حسینی اداره حقوق و دستمزد 6401
45 آقای عبیری   6418
46 آقای حقیقت راه   6417
47 آقای مسلمی   6409
48 آقای سلمانی   6424
49 آقای فرهمند اداره تهیه و نظارت بر صورتهای مالی 6469
50 آقای جلالی پور   6472
51 آقای محمد نوابی   6471
52 آقای خراسانی   6468
53 آقای میلانی اداره حسابداری واحدها و امور دانشجویی 6465
54 آقای قیاسوند   6466
55 آقای ابراهیم اسماعیل زاده   6466
56 خانم آموزگار   6467
57 خانم تحصیلی   6467
58 آقای پورراکی اداره بررسی فعالیت های مالی واحدها 6482
59 آقای ایزدی   6481
60 آقای محمودی   6480
61 آقای زکی پور   6480
62 آقای عزیزی   6480
63 آقای میردامادی اداره پیگیری ، پایش و وصول مطالبات 6420
64 آقای غلام نیا   6421
65 آقای نوروزی   6436