چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۱۰۶۶
 1. چشم انداز اداره کل پشتیبانی

چشم انداز اداره کل پشتیبانی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، تبدیل شدن به چابک ترین و تخصصی ترین واحد پشتیبانی در میان دانشگاه ها و موسسات آموزش علمی کشور است.

 1. سیاست ها و اهداف کلان
 1. کاهش بروکراسی توام با افزایش کنترل و نظارت در فرایندها مبتنی بر برنامه ها و سیاست های کلان دانشگاه؛
 2. استقرار کامل نظام مدیریت سیستماتیک و مبتنی بر بازخورد در سطوح مختلف برنامه ریزی، اجرا و کنترل؛
 3. افزایش حداکثری سرعت و سهولت فرایندها؛
 4. ایجاد یک بستر نرم افزاری یکپارچه در سراسر زنجیره تامین و توزیع کالا مبتنی بر حسابداری مدیریت؛
 5. بسترسازی برای قابلیت پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع به صورت آنی و غیر حضوری؛
 6. ارایه خدمات تفریحی و رفاهی مطلوب تر و ایجاد رضایتمندی در میان مسئولان و کارکنان محترم دانشگاه؛
 7. بکارگیری استراتژی های بهینه در تامین و توزیع کالا با رویکرد افزایش قابلیت پاسخگویی و کاهش هزینه ها؛
 8. تسریع در ارایه خدمات عمومی به مسئولان و کارکنان محترم دانشگاه.

 1. برنامه های عملیاتی اداره کل پشتیبانی
 1. اصلاح و تخصصی سازی ساختار و بازمهندسی فرایندها به منظور تسریع و تسهیل فرایندها؛
 2. کاهش پست های سازمانی و چابک سازی اداره کل؛
 3. استقرار سامانه نرم افزاری جامع به منظور مدیریت یکپارچه در بخش های تدارکات، انبار، بررسی و نظارت، نقلیه، خدمات رفاهی، تغذیه و ..........
 4. استقرار سامانه یکپارچه پاسخگویی، میز خدمت، اتوماسیون اداری و تلفن گویا به منظور تکریم ارباب رجوع، کاهش مراجعات حضوری و افزایش قتبلیت پاسخگویی.
 5. استقرار سیستم مدیریت انبار ها بر اساس استانداردهای روز دنیا به منظور تعیین نقطه سفارش بهینه و شارژ به هنگام انبار، افزایش قابلیت پاسخگویی، قابلیت گزارش دهی بالا کاهش هزینه های خرید و ...