معرفی مدیرکل

تعداد بازدید:۴۸۶

علیرضا طاهری زاده

  1. مدیر کل پشتیبانی دانشگاه آزاد اسلامی
  2. دبیر کمیسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی