شرح وظایف مدیریت

تعداد بازدید:۱۳۳۶

معرفی صندوق رفاه دانشجویان

فعالیتهای  صندوق رفاه و بیمه دانشجویان دانشگاه در 6 حوزه  عملکردی صورت می پذیرد:

1- "ارائه تسهیلات دانشجویی"

2-"ارائه تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی "

3-  "ارائه تسهیلات طرح ها و پروژه های"

4- "ارائه خدمات بیمه ای"

5- "تهیه و تنظیم و نگهداری حسابهای صندوق رفاه و انجام کلیه امور مربوط به امور مالی صندوق رفاه

6- " تعاملات بانکی و تفاهم نامه های فی مابین"

 

نقش و جایگاه صندوق رفاه دانشجویان

نقش محوری و موثر صندوق های رفاه و بیمه دانشجویان دانشگاه در موارد ذیل خلاصه می شود:

 1. افزایش امکان جذب دانشجویان تضمین و بهبود یکنواخت وضعیت مالی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه.
 2. جلوگیری از انصراف و ترک تحصیل آنان به دلیل مشکلات مالی.
 3. افزایش سرمایه در گردش و نقدینگی واحدهای دانشگاهی.
 4. امکان سرمایه گذاری از منابع صندوق و جذب منابع غیر شهریه ای از طریق تعامل با بانک های عامل.
 5. ایجاد بستر مناسب جهت کمک به وضعیت تحصیلی و بهبود معیشت دانشجویان در راستای عملکرد مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه.

اصول و ارزش ها

فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیة تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی

1- مسئولیت پذیر و پاسخگو بودن نظام اداری.

2- اعتقاد به نظارت مستمر، شفاف سازی و پاسخگویی در مقابل قانون و ذینفعان.

3- اداره امور مبتنی بر عقلانیت دینی و عقلانیت علمی.

4- حفظ کرامت  جامعه دانشگاهی و مخاطبین(اعم از دانشجویان و کارکنان و اعضای محترم هیات علمی).

5- حاکمیت شایسته سالاری بر اساس صلاحیت، تعهد، دانش و مهارت.

6-عنایت به صحت، دقت، سرعت و کیفیت خدمات.

 7- بهره گیری از مشارکت و خرد جمعی در تصیم گیری، اجرا و نظارت.

8- تعامل، همکاری و هماهنگی کامل معاونتها و حوزه های ذی ربط.

رسالت

 • فراهم کردن شرایط مادی برای رشد و هدایت دانشجویان و نخبگان.
 • دستیابی به برترین جایگاه از بعد کیفیت زندگی دانشجویی
 • کمک به پیشرفت علمی کشور و توسعه انسانی.
 • ارتقاء پاسخ گوئی در قبال مسئولیت اجتماعی دانشگاه.
 • ایجاد بستر مناسب برای ادامه تحصیل خانواده های مستعد و کم برخوردار.
 • ایجاد بستر رشد شرکتهای دانش بنیان 
 • افزایش درآمدهای غیرشهریه ای