چشم انداز ،سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۱۱۸۶

چشم‌اندازها و برنامه‌های اداره کل تعالی، مهندسی ساختار و مطالعات آینده‌شناسی دانشگاه

 • ایجاد ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر، ارگانیک و چابک
 • افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی
 • بهبود استانداردهای شغلی و فضای کاری
 • تربیت مدیران راهبردی
 • تعالی منابع انسانی و سازمانی دانشگاه
 • ارزیابی و بهبود مستمر دانشگاه به منظور ارتقاء جایگاه و اعتبار علمی
 • تطبیق شغل و شاغل و افزایش ساعات مفید کاری
 • جانشین‌پروری و تحقق شایسته‌سالاری
 • ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی
 • ایجاد همگرایی بین بخش‌های صف و ستاد دانشگاه در راستای تحقق اهداف و ماموریت‌ها بر اساس اسناد بالادستی
 • بهبود ساختار، روشها و فرآیندها در راستای ماموریتها و چشم اندازهای کلی دانشگاه