معرفی مدیرکل

تعداد بازدید:۲۱۱۱

حسینعلی جاهد

کارشناسی : مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شاهد

کارشناسی ارشد : مدیریت‌آموزشی، دانشگاه تهران

دکتری : مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد : تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره‌وری مدیران میانی شرکت ایران خودرو

عنوان رساله دکتری : تعیین عوامل مؤثّر بر تجاری‌سازی نتایج پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور و ارائه مدلی برای تبیین روابط بین عوامل

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

  Hossein.jahed@gmail.comایمیل

سوابق تحصیلی :

 • دیپلم علوم انسانی (1378)، عجب‌شیر

 • لیسانس مدیریت و برنامه ­ریزی آموزشی، دانشگاه شاهد(1382)

 • رتبه اول کنکور کارشناسی‌ارشد در هفت گرایش مجموعه علوم تربیتی یک (1382).

 • کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران(1385)

 • رتبة سوم آزمون ورودی دوره دکتری، 1385

 • رتبه اول آزمون جامع دوره دکتری، اردیبهشت 1387

 • دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات (رتبه سوم آزمون ورودی دکترا)، معدل کل دروس نظری 17.95  و کسب درجه عالی از پایان نامه (1390)

سمتهای فعلی‌/ ‌قبلی و عضویت‌ها :

 • معاون اداره کل امور پژوهشی و تحصیلات تکمیلی معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
 • مدیر توانمندسازی استادان در معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی
 • نماینده معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه در کمیتة  فرادستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی
 • عضو هیات نظارت بر عملکرد دستگاه‌های علمی و فناوری (بخش آموزش عالی)
 • عضو کارگروه تخصصی علوم تربیتی، اداره کل مطالعات، برنامه‌ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب (از تابستان 1399)
 • استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) (تا تابستان 1399)
 • عضو کمیته فرهنگی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (از 1394)
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (از 1394)
 • معاون مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (از اردیبهشت 1391) (اداره کل برنامه‌ریزی آموزشی و درسی فعلی)
 • نماینده معاونت آموزشی دانشگاه آزاد در کارگروه تدوین نظام تربیتی و فرهنگی دانشگاه اسلامی (1391 و 1392)
 • نماینده معاونت آموزشی در کمیته تدوین و تطبیق قوانین و مقررات دانشگاه آزاد اسلامی (1392 و 1393)
 • عضو کمیته برنامه‌ریزی درسی درس وصایای حضرت امام (ره) در مرکز امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه  آزاد اسلامی (از سال 1392)
 • عضو کمیته تخصصی تحقیقات اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران (1392-93)
 • عضو شورای مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی (از 1391)
 • عضو شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی (از 1392)
 • مدیر آموزش، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران شامل آموزش‌های آزاد و آموزش کارکنان (از 1389 الی 1391)
 • رئیس کمیتة آموزش‌های آزاد، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (از 1390 الی اردیبهشت 91)
 • رئیس کمیتة آموزش کارکنان، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(از 1390 الی اردیبهشت 91)
 • دبیر شورای مدیران پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (از دی 1389)
 • دبیر شواری تخصصی تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (از پاییز 1390)
 • رئیس دفتر ریاست، پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (از خرداد 1387)
 • دبیر هیئت رئیسه پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران(از تیر ماه 1388 تا آذر ماه 1389)
 • دبیر شورای مدیران پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (از خرداد 1387 الی آذرماه 1389)
 • عضو کارگروه طراحی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم(1387)
 • کارشناس مسئول برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران (از 1385تا اردیبهشت 1387)
 • همکار پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران(‌از 1383 تا 1385)
 • مؤلف، مدرس و همکار آموزشی موسسه آموزش عالی جهش( از 1383)
 • مؤلف مؤسّسات آموزشی پیروزمندان و دانش پژوهان فردا (1385)
 • مدرس دانشگاه آزاد واحدهای تهران جنوب، شهرری و اسلام شهر (از 1385) و دانشگاه تهران (یک ترم)
 • همکاری با دفتر مدیریت راهبرد علمی نهاد رهبری دانشگاهها در کارگروه نظام جامع تربیتی دانشگاه و کارگروه تولید علم، از 1387.
 • عضو هیئت مدیره و بازرس اصلی انجمن آموزش الکترونیکی ایران (از سال 1390 تا 1394)
 • عضو انجمن آموزش عالی ایران ( از سال 1388 تاکنون)
 • عضو انجمن مدیریت اطلاعات ایران (از سال 1388 تا تابستان 1391)
 • بررس کتاب و ناظر بررس‌های کتب روان‌شناسی و علوم تربیتی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از سال 1390 تا زمستان 93)
 • عضو اصلی و از مؤسسین انجمن علمی-دانشجویی علوم تربیتی دانشگاه شاهد به مدت 2 سال(81-79)
 • رابط دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد با پژوهشکدة تعلیم وتربیت به مدت 2 سال(81-79)

سوابق طرح پژوهشی :

 • مجری طرح‌های پژوهشی :

 • بررسی فرایند برنامه‌ریزی و طراحی آموزشی و تدوین کاربرگ پیشنهاد دوره­های آموزشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (طرح پژوهشی، 1386)
 • تعیین سبک مدیریت مدیران گروههای آموزشی دانشگاه شاهد از نظر اعضای هیئت علمی (1381-82)- درسی
 • بررسی وضعیت آموزش و بهسازی کارشناسان آموزش دانشگاه تهران (1383)- درسی
 • تعیین عوامل سازمانی مرتبط با بهره­وری مدیران میانی شرکت ایران­خودرو (1384-85)- پایان نامه ارشد
 • تعیین عوامل مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی در نظام آموزش عالی کشور و ... (1387 1390)
 • طراحی ساختار، فرایند و مقررات تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی در دانشگاه آزاد اسلامی (در دست انجام)

 • همکاری در طرح‌های پژوهشی
 • همکاری با طرحهای پژوهشی جهاد دانشگاهی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از قبیل :
 • بررسی موانع و شناسایی راهکارهای اجرای طرح بزرگراه امام علی از دیدگاه ساکنین منطقه، 1384
 • بررسی ویژگیهای مهماندار مطلوب قطارهای مسافری، 1384
 • شناسایی رفتارها و نگرشهای تماشاگران فوتبال در کشور 84-1383
 • طرح سنجش دینداری دانشجویان دانشگاههای کشور، 1383 (به سرپرستی آقای دکتر خدایاری فرد)
 • بررسی سیستم ارتقاء اعضای هیئت علمی (به سرپرستی آقای دکتر خدایار ابیلی
 • همکار طرح تدوین نظام جامع تربیتی آموزش عالی (1387)، به کارفرمایی نهاد رهبری دانشگاهها
 • نظام‌نامه تحصیلات تکمیلی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (خانم بهناز داراب)

 • مجری پروژه‌ها :
 • تعیین معضلات تولید علم در ایران، دفتر ارتباط به اساتید و نخبگان نهاد رهبری، 1387.
 • تدوین اولویت‌های مطالعاتی مرتبط با تولید علم، دفتر ارتباط به اساتید و نخبگان نهاد رهبری، 1387.
 • تدوین راهکارهای تولید علم، دفتر ارتباط به اساتید و نخبگان نهاد رهبری، 1387.
 • طراحی کاربرگ‌های کاربردی مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ....
 • طراحی فرایند و کاربرگ‌های ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 • طراحی نظامنامة آموزش کارکنان، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1389.
 • طراحی نظامنامة آموزش‌های آزاد تخصصی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1389.
 • گردآوری و تدوین قوانین و مقررات آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی ، 1393.
 • نظامنامه توانمندسازی استادان علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، 1398.

 • راهنمایی و نظارت و داوری

 • ناظر طرح نیازسنجی آموزشی کارکنان پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.
 • ناظر طرح تدوین نظامنامة تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.
 • راهنمایی پروژه‌های دانشجویی لیسانس علوم تربیتی در دروس: روشهای تحقیق در علوم تربیتی، تحلیل برنامه‌های درسی دوره ابتدایی، تحلیل محتوای کتابهای درسی.
 • ناظر برگزاری حدود 85 کارگاه آموزشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • ناظر و داوری کتاب مقدمه‌ای بر مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، تألیف سید محمد سیدعباس‌زاده، جواد امانی و همکاران، دانشگاه ارومیه (1390)
 • ناظر برگزاری 85 عنوان کارگاه آموزشی در پژوهشگاه علوم و فنّاوری اطلاعات ایران
 • عضو کمیتة علمی و داوری همایش آسیب‌شناسی آموزش سازمانی (1390)
 • بررس کتاب (ادارة کل کتاب) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از دی ماه (1390)
 • عضو هیأت داوران چهارمین همایش اندیشه و قلم ارتش، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، 1392.
 • عضو کمیته علمی هفتمین و نهمین کنفرانس آموزش و یادگیری الکترونیکی، 1391 و 1393.
 • عضو کمیتة علمی نخستین همایش ملی مهارت آموزی کارکنان وظیفه (سربازان)، 1397
 • عضو کمیته علمی اولین و دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری (بخش آموزش عالی)، 1396 و 1397
 • عضو هیات نظارت بر دستگاههای علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از 1398.
 • داور فصلنامة علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی

 • استاد راهنما، مشاور و داور پایان نامه‌های متعدد در گرایش‌های علوم تربیتی و مدیریت همانند:

 • طراحی مدل ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی
 • طراحی مدل ارتقاء کیفیت آموزش‌های همگانی جمعیت امداد و نجات کشور
 • طراحی مدل مدرسه پویا برای مدارس ابتدایی ایران
 • نقش مدیریت جهادی در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی شهر تهران
 • رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای اساتید و کیفیت یادگیری دانشجویان دانشگاه‌های استان البرز
 • تعیین کارایی ارزشیابی توصیفی در سنجش اهداف آموزشی پایه اول ابتدایی
 • بررسی عوامل موثر بر تغییر سازمانی ادراک شده در شهرداری منطقه 17
 • تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد کارکنان ستاد سازمان بازرسی کشور
 • تاثیر مدیریت مشارکتی و انگیزش کارکنان در تعالی سازمانی (بانک انصار)
 • اثربخشی هوشمندسازی مدارس بر مدیریت کلاس دورۀ ابتدایی در منطقه دوازده شهر تهران
 • رابطه فرهنگ یادگیری سازمانی و بهسازی منابع انسانی در شرکت توزیع برق استان قم
 • رابطه انعطاف‌پذیری شناختی و استرس شغلی معلمان منطقه بلده و چمستان شهرستان نور
 • تاثیر آموزش معکوس بر مسئولیت‌پذیری و پیشرفت تحصیلی سوادآموزان نهضت سوادآموزی‌ شهرستان پیشوا
 • رابطة سبک رهبری و ناگویی هیجانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری
 • تأثیر نوآوری نیروی کار در ایجاد رابطه بین عوامل درونی و عملکرد کارکنان در پژوهشکده هنر
 • بررسی رابطه سرمایة اجتماعی و سرمایة فکری سازمان (مورد مطالعه: ادارات آموزش و پرورش استان لرستان)
 • رابطه سبک­های رهبری مدیران و یادگیری سازمانی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه 16 شهر تهران
 • ارزیابی مدل برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی در دانشگاهها در راستای تولید علم
 • تعیین صلاحیت‌های مورد نیاز دانشجویان از دیدگاه اساتید دانشگاههای تهران

و ...

 • تألیف کتاب:

 • مدیریت آموزشی؛ مرکز نشر جهش، دو نوبت چاپ 1387، 1389
 • روشها و فنون تدریس؛ مرکز نشر جهش، دو نوبت چاپ ،1387، 1390
 • تکنولوژی آموزشی و نظارت و راهنمایی آموزشی‌؛ مرکز نشر جهش، دو نوبت چاپ1387، 1390
 • برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مرکز نشر جهش، دو نوبت چاپ، 1387، 1391
 • فلسفه تعلیم و تربیت و تعلیم و تربیت اسلامی؛ مرکز نشر جهش، دو نوبت چاپ، 1387، 1389
 • آمار و روش تحقیق، مؤسسة آموزش عالی جهش، مرکز نشر جهش، یک نوبت چاپ، 1390
 • تجاری‌سازی دستاوردهای علمی پژوهشی در نظام آموزش عالی (تألیف)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره)، 1393
 • قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (گردآوری و تدوین)، دانشگاه آزاد اسلامی. 1393
 • هوش موسیقیایی و آموزش ریاضی، تهران: آرمان رشد، 1396
 • مبانی، رویکردها و نظریه‌پردازان تغییر (با تأکید بر تغییر سازمانی)، نشر علم. 1398.
 • اندازه گیری بازگشت سرمایه (ROI)  در آموزش  (از تئوری تا عمل)، طی مراحل انتشار (تالیف).

 • مقالات در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

 • تعیین عوامل سازمانی بهره­وری مدیران میانی(مورد: شرکت ایران خودرو)، چاپ شده در شمارة 39 مجلة علمی پژوهشی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران. 1387
 • تعیین عوامل فردی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست گذاری علم و فناوری، سال چهارم، شمارة 1، پاییز 1390.
 • تعیین عوامل برون سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، بهار 1392، شماره 67.
 • بررسی تحلیلی سبک یادگیری و عملکرد تحصیلی: مطالعه موردی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بهبهان. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی (1392)، ویژه نامه سال 92.
 • رابطه میان فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس، فصلنامه پژوهش در نظامهای آموزشی، شماره 21، زمستان 1392.
 • تبیین رسالت دانشگاه و دانشگاهیان در مقابله با جنگ نرم، دوفصلنامه علمی پژوهشی قدرت نرم، شماره 9. 1392.
 • تعیین عوامل سازمانی مؤثر در تجاری‌سازی نتایج پژوهشی: مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، شماره 4، 1392.
 • بررسی نقش تعدیل کننده رضایت از زندگی در رابطه بین تاب آوری و سلامت عمومی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و رواندرمانی، شماره 17. 1393.
 • عوامل موثر بر تغییر سازمانی ادراک شده در شهرداری منطقه 17، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت شهری، شماره 36، پاییز 93.
 • پیامدهای جنگ نرم بر دانشجویان مراکز آموزش عالی شهرستان بهبهان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ ارتباطات، شماره 28. زمستان 1393.
 • نقش تعدیل کننده بیش‌تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال‌گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی در ورزشکاران حرفه‌ای، فصلنامه مطالعات روان شناسی ورزشی، شماره 13، پاییز 1394.
 • مدل مداخله آموزشی مبتنی بر سبک زندگی عمومی و سلامت قلبی، فصلنامة پژوهش در نظام‌های آموزشی، شماره 29، تابستان 1394.
 • مدل مداخله مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و سلامت قلبی، فصلنامة فرهنگ در دانشگاه اسلامی، شماره 17، زمستان 1394.
 • شایستگی‌های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشجویان برای موفقیت در زندگی دانشگاهی، دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 11 (1)، فروردین و اردیبهشت 1397.
 • رابطه اشتغال مادر با شادکامی و خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان، پذیرفته شده، دوماهنامه علمی پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی.
 • رابطة انعطاف‌پذیری شناختی و استرس شغلی معلمان، فصلنامه علمی پژوهشی علوم شناختی، در دست بررسی.
 • بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی سالم دینی و غیردینی: با تأکید بر رفتارهای سلامت و بیماری‌های قلبی عروقی،  1398، شماره 34.
 • نگاهی به آثار و فواید دین و معنویت بر سلامت جسمی و روانی با تأکید بر سلامت قلبی عروقی (آثار دین و معنویت بر سلامت)، رویش روان شناسی، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 2 (پیاپی 15).
 • رعایت اخلاق در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: گزینه‌ای برای بهبود رفتارها، فصلنامه نشاء علم، شماره 2، 1390.
 • جایگاه و نقش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری در تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، مجلة صنعت و دانشگاه، پاییز و زمستان 1389; 3 (9-10): 43-35.
 • شناسایی موانع استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجله اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 3، خرداد و تیر 1394.
 • نقد و بررسی کتاب تجاری سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها(مفاهیم، الزامات و روش‌ها)، مجله نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات» بهار و تابستان 1396 - شماره 13 و 14 ‏(6 صفحه - از 127 تا 132)
 • درآمدی بر آموزش سواد اطلاعاتی، ماهنامه مدیریت ارتباطات، شماره 15، مرداد 1390.
 • An identification of barriers to establishment of based budgeting: evidences from the Iranian ministry of economic affairs and finance, European journal of business and social sciences, vol.4, No.02. (2015).
 • دانشگاه مبدا و مقصد تحولات، حسینعلی جاهد، دو هفته نامه تراز، شماره 5، نیمه اول تیر 1392.
 • سلامت سازمانی، حسینعلی جاهد، ماهنامه تدبیر، شماره 159، مرداد 1384.
 • Introduce a new intervention model based on Islamic lifestyle for decreasing the risk of cardiovascular disease in people at risk: A comparative study, journal of religion and health, under review, 2020.
 • طراحی مدل ارتقاء کیفیت پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، پذیرش شده در فصلنامه پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی.
 • مولفه ها و شاخص های ارتقای کیفیت آموزش همگانی امداو نجات جمعیت هلال احمر، پذیرش شده و در دست چاپ. انتشار اولیه در  https://psychologicalscience.ir/article-1-605-fa.html

 • مقالات در همایش‌های علمی

 • طراحی مدل مفهومی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی شناختی، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش مدیریت دانش، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و انجمن کتابداری ایران. (پذیرش در همایش بصورت ارائه شفاهی)، 1388
 • موانع ارتباط صنعت و دانشگاه و راهکارهای مناسب توسعه و بهبود آن، همایش ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه آزاد ورامین - پبشوا (ارائه و چاپ متن کامل در مجموعه مقالات همایش، 1388
 • راهکارهای توسعة ارتباط صنعت و دانشگاه با تأکید بر تجارب کشورهای خارجی، همایش ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه آزاد ورامین - پبشوا (ارائه و چاپ متن کامل در مجموعه مقالات همایش، 1388
 • رابطه میزان استفاده اعضای هیأت علمی از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد آموزشی و پژوهشی آنان در دانشگاه تهران، همایش ملی روشهای نوین آموزشی، 1389، دانشگاه شهید رجایی(ارائه شفاهی)، چاپ در مجموعه مقالات همایش
 • شناسایی و کاربرد روش‌های آموزشی برای پرورش خلاقیت دانش‌آموزان، همایش ملی روشهای نوین آموزشی، 1389، دانشگاه شهید رجایی(پوستر برتر همایش)، چاپ در مجموعه مقالات همایش
 • ارزیابی میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی برای معماران تجربی بر اساس مدل کرک پاتریک، همایش ملی روشهای نوین آموزشی، 1389، دانشگاه شهید رجایی(پوستر)، چاپ در مجموعه مقالات همایش.
 • رسالت دانشگاهها در نبردهای نرم جامعه اطلاعاتی، پذیرش و چاپ در مجموعه مقالات جنگ نرم (1389)
 • روشهای آموزشی موثر در حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی سازمانها، پذیرش و چاپ در همایش بین المللی مدیران آموزش، تهران.1389
 • تلاش جهانی برای توسعه آموزش از راه دور: مروری بر تجارب جهانی و آموزه‌هایی برای ایران، پذیرش و چاپ در همایش بین المللی مدیران آموزش، تهران. 1389
 • یادگیری خلاق و راهبردهای آموزشی مؤثر در آن با تاکید بر الگوی اسبورن- پارنز، پذیرش و چاپ در همایش بین المللی مدیران آموزش، تهران. 1389
 • ارزیابی کیفیت دوره‌های آموزشی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با استفاده از مدل ارزیابی (C.I.P.P ). پذیرش و چاپ در همایش ملی مدیران آموزش و پژوهش، مشهد مقدس. (1389).
 • ساختار سازمانی متناسب با دانشگاه کارآفرین، پذیرش برای سخنرانی و چاپ در همایش بین المللی مدیریت، آینده­نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، دانشگاه کردستان، 1390.
 • مدیریت دانش و بهبود روابط دانش‌محور در نظام آموزش عالی، اولین همایش مدیریت آموزشی در نظر و عمل، 1390 (پذیرش و چاپ)
 • تبیین مدیریت آموزشی به عنوان یک رشته علمی، دومین همایش ملی علوم مدیریت، گرگان، شهریور 92.
 • بررسی تاثیر سیستم حسابداری مالی فعلی بر سیستم مدیریت اطلاعات مالی شرکت توانیر، پذیر و ارائه بصورت سخنرانی در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابدای با رویکرد ارزش آفرینی. خرداد 94. شیراز.
 • زمینه‌های بین‌المللی ظهور کارکردهای اقتصادی دانشگاه در حوزه تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی، اولین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، مرداد 94، شیراز.
 • ویژگیهای فردی مؤثر در تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی، اولین کنگرة بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعة کسب و کار. آبان 1394، تبریز.
 • مروری بر تاریخچة تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی در ایران، کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی، قم. 12 مهر 94.
 • The dependence of educational and professional qualifications of teachers to student learning quality, International conference on management, accounting and industry, Vienna, Austria 2016.
 • How to evaluate the quality of learning in universities and higher education institutions, International conference on management, accounting and industry, Vienna, Austria 2016.
 • Professional ethics in Islam, with an emphasis on University teacher ethics, International conference on management, accounting and industry, Vienna, Austria 2016.
 • اخلاق حرفه‌ای در اسلام با تأکید بر اخلاق معلمان، همایش توسعه­ حرفه‌ای: نگاهی نو به تکریم معلم، دانشگاه پیام نور همدان، 1395.
 • اقتصاد دانش بنیان، الزامات و چالش‌ها، دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی- اسلامی و تاکید بر پژوهش‌های نوین، دانشگاه علم و فناوری مازندران و ...، 1395.
 • اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در آموزش عالی، همایش ملی دانشگاه، محور توسعه، دانشگاه پیام نور مرکز خراسان رضوی، 1395.
 • نقد حکمرانی در نظام آموزش عالی از منظر استقلال دانشگاهی از زمان تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی، اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، تهران، مرکز همایش های صدا و سیما، 1396.
 • امکان سنجی پیاده‌سازی محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی در دانشگاههای شهر تهران، همایش ملی نظام آموزش عالی و اقتصاد مقاومتی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ، 1395.

 • برگزاری کرسی

 • برگزاری کرسی ترویجی با عنوان "نقد حکمرانی بر دانشگاه ها از منظر ایجاد چالش در استقلال دانشگاهی"، آذرماه 1398
 • ترجمه های منتشر نشده
 • سیستم‌های تضمین کیفیت در آموزش عالی ژاپن
 • برنامه‌ریزی نیروی کار در بخش سلامت و خدمات انسانی (Workforce Planning in HHS)
 • برنامه مدیریت بحران دانشگاه بریستول انگلستان
 • فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه برکلی کانادا
 • استراتژی‌های تدریس و یادگیری 2006 تا 2009 در دانشگاه کمبریج،  2007.

 • برخی از کنفرانسهای کلاسی دوره دکتری:
 • آموزش عالی ژاپن، درس سیستم‌های آموزش عالی جهان
 • آموزش عالی بعنوان سازمان معیار، درس مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
 • مدیریت بحران در دانشگاهها، درس نظریه‌های پیشرفته مدیریت در آموزش عالی.
 • تحولات مدیریت آموزش عالی در جهان، درس تحولات جهانی آموزش عالی.
 • سیستم اطلاعات بازار کار، درس برنامه‌ریزی نیروی انسانی.
 • بررسی تطبیقی سیستم‌های پذیرش دانشجو، درس مدیریت دانشگاهها.
 • کارایی در مؤسسات پژوهشی، درس مدیریت موسسات پژوهشی.
 • کاربرد نظریه کنش متقابل در مدیریت موسسات پژوهشی، درس مدیریت مؤسسات پژوهشی.

 • سوابق تدریس و کارگاههای آموزشی

 • تدریس دروس علوم تربیتی در مقطع کارشناسی شامل : در دانشگاه آزاد واحدهای شهر ری (یادگار امام) و تهران جنوب: (از نیمسال دوم 1385)
 • دروس مدیریتی مقطع کارشناسی: مدیریت عمومی، مقدمات مدیریت آموزشی، سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش.
 • دروس تربیتی مقطع کارشناسی: برنامه‌ریزی درسی، تحلیل برنامه‌های درسی، تحلیل کتاب‌های درسی، ارشیابی آموزشی، طراحی آموزشی، روش تحقیق در علوم تربیتی.
 • سایر دورس در دوره کارشناسی: مقدمات مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت، واحد شهر ری.
 • دروس دوره کارشناسی ارشد (واحدهای تهران مرکزی، اسلام‌شهر و یادگار امام خمینی (ره))
 • مدیریت منابع انسانی، ارشد مدیریت آموزشی(واحد یادگار امام)
 • تئوری‌های سازمان و مدیریت، واحد یادگار امام: ارشد مدیریت آموزشی؛ واحد تهران مرکز: ارشد مدیریت دولتی و  واحد اسلامشهر: ارشد مدیریت آموزشی.
 • مدیریت رفتار سازمانی، واحد الکترونیکی
 • تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری(تهران مرکز)، ارشد مدیریت دولتی.
 • نظام های اداری تطبیقی؛ تهران مرکز: ارشد مدیریت دولتی.
 • رفتار و روابط در سازمان و مدیریت(واحد یادگار امام و واحد اسلامشهر)، ارشد مدیریت آموزشی.
 • تغییر و نوآوری آموزشی، ارشد مدیریت آموزشی (واحد یادگار امام)
 • سیاستگذاری آموزشی (با تاکید بر برنامه درسی)، واحد یادگار امام، ارشد برنامه ریزی درسی.
 • روش تحقیق در مدیریت آموزشی، ارشد مدیریت آموزشی(واحد یادگار امام)
 • روشهای تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی، واحد یادگار امام: ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی.
 • ارزشیابی دوره های آموزشی (واحد یادگار امام)، ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی.
 • مکاتب و آراء فلسفی تعلیم و تربیت (واحد یادگار امام)، ارشد مدیریت آموزشی و ارشد برنامه ریزی درسی.
 • ارزشیابی آموزشی با تاکید بر برنامه های درسی (واحد یادگار امام)، ارشد برنامه ریزی درسی.

 • دروس دورة دکتری:

 • فلسفة مدیریت آموزشی، دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران جنوب.
 • فلسفه مدیریت آموزش عالی، دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد تهران جنوب.
 • طراحی و برگزاری کارگاه آموزشی

 • برگزاری 6 کارگاه آموزشی تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی برای معاونان آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور(1391)
 • برگزاری کارگاه دانش و مهارت تدریس برای بورسیه‌های وزارت علوم (1392)
 • برگزاری 6 دوره کارگاه آموزشی طرح تدریس نیاز محور، برای اساتید گروه معاوف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور، مشهد مقدس، تهران، قزوین، قم 1393. و ایلام، لرستان، گیلان، یزد، اصفهان و تهران در 1394، در مجموع به مدت 84 ساعت
 • طراحی و برگزاری 4 دوره کارگاه دانش و مهارت تدریس1 (مهارتهای پیش از تدریس)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1393 و 1394.
 • طراحی و برگزاری 6 دوره کارگاه مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس درس در دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1394 و 1395
 • طراحی برگزاری کارگاه روش تدریس، ویژه اساتید گروه معاوف در استانهای تهران، ایلام، گیلان، یزد، اصفهان، لرستان و قزوین در سالهای 1393 و 1394 و 1395 در مجموع به مدت 96 ساعت.
 • رفع ایرادات، پاسخگویی و ارزیابی مهارت اساتید شرکت کننده در روش تدریس نیاز محور در قم (1394- حوزه اسلامی دانشگاهیان) و اساتید شرکت کننده در کارگاه روش تدریس، تهران، 1394، لانه جاسوسی.
 • کارگاه دانش و مهارت تدریس 1، دانشگاه مفید قم، 1396.
 • کارگاه دانش و مهارت تدریس 2 ، دانشگاه مفید قم، 1396.
 • کارگاه آموزشی مهارت‌ها و فنون مدیریت کلاس درس در دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1397.
 • کارگاه آموزش دانش و مهارت تدریس، مدرسه عالی شهید مطهری، تهران، 1397.
 • کارگاه برنامه‌ریزی و تدوین طرح درس، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق، 1397.
 • کارگاه کرسی‌های نظریه‌پردازی، واحد اسلامشهر

 • مهارتها و دوره‌های آموزشی و شرکت در همایش‌ها

دوره‌های آموزشی گذرانده شده

 • دوره‌های مختلف­ مهارتهای رایانه‌ای، از قبیل  Internetو  office در دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس.
 • مهارتهای کار با کامپیوتر و ... (ICDL)، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1387.
 • مقاله نویسی به زبان انگلیسی برای مجلات ISI، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1388.
 • اصول و مبانی پژوهش‌های کیفی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1388.
 • نگارش و طراحی پوستر برای کنفرانس‌های علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1388.
 • تحصیل زبان انگلیسی تا سطح PI3 در موسسه علوم و فنون کیش. 1383 1384.
 • مهارتهای تدوین و نگارش پایان، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،، 1389.
 • استراتژی‌های جستجو و دستیابی به اطلاعات در اینترنت. پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1389.
 • پژوهش در محیط وب، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1390.
 • کاربردهای ورد در پژوهش، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1394.
 • مدیریت اطلاعات علمی با استفاده از با نرم افزار اندنوت، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 1394.
 • گوگل 2: قابلیت‌های گوگل برای پژوهشگران.
 • گذراندن بیش از حدود 20 دوره آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی  (232 ساعت) همانند:
 • اصول تعلیم و تربیت، مربیگری، انگیزش و یادگیری، اصول ترجمه، برنامه‌ریزی و تدوین طرح درس، الگوهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، روانشناسی تحولی و ...

شرکت درکنفرانس:

 • رفتارشناسی در گسترة مدیریت علوی، دانشگاه شاهد، آبان 1381.
 • آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، دانشگاه تهران، 1384.
 • توسعة شایسته سالاری در سازمانها، دانشگاه تهران، 1385. (عضو کمیته اجرایی)
 • سیستم‌های ارزشیابی در آموزش عالی، دانشگاه تهران، 1385.
 • آموزش عالی در جهان امروز، دانشگاه آزاد واحد رودهن، 1386.
 • ارتباط دانشگاه و صنعت، دانشگاه آزاد ورامین، 1388.
 • مدیریت دانش و علوم اطلاعات، تهران: کتابخانه ملی و پژوهشگاه .... ، 1388.
 • پدافند غیر عامل، دانشگاه تهران، 1387.
 • دومین همایش روشهای نوین آموزشی، تهران: 1389.
 • همایش بین‌المللی مدیران آموزش، تهران، 1389.
 • همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، تهران، 1389.
 • همایش بین‌المللی مدیریت، آینده‌نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی، 1390.
 • چشم انداز آموزش در ایران 1404، 1390.
 • مبانی نظری و عملی مدیریت آموزشی، 1390.
 • آسیب‌شناسی آموزش سازمانی، 1391.

و ...  (حدود 35 همایش علمی)

سایر فعالیتها

 • عضو تشکل شهید شهریاری دانشگاه آزاد اسلامی از 1398
 • عضو کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از 1394
 • عضو گروه فرهنگی، مذهبی و آموزشی طرح حکمت، زیر نظر نهاد رهبری علوم پزشکی دانشگاه تهران (1382 الی 1385)
 • برگزاری میزگرد روش تدریس نیازمحور، قم، 1393.
 • برگزاری میزگرد تفکر انتقادی، دانشکده آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1392
 • برگزاری میزگرد ادامه تحصیل چرا و چگونه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری، 1392
 • تالیف جزوات آموزشی برای دبیران آموزش و پرورش، موسسه پیروزمندان، پاییز 1384
 • تالیف جزوات کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم تریبتی برای موسسه دانش‌پژوهان فردا (1383-84)
 • عضو کمیته اجرایی و مسئول نظرسنجی و ارزیابی عمومی مقالات و نشست‌های همایش توسعة شایسته سالاری در سازمانها، دانشگاه تهران ( 1384)
 • تدوین بانک سوالات کنکور کارشناسی ارشد، جهاد دانشگاهی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (1384-85).
 • عضو گروه اینترنتی علی ولی ا... (ع)، از 1384 و عضو گروه اینترنتی مکتب‌الهدی (عج)، از 1384
 • مسئول و مربی ورزش صبحگاهی دانشگاه شاهد به مدت 2 سال(82-80)
 • عضو انجمن‌های ورزشی کوهنوردی، والیبال و ورزش صبحگاهی دانشگاه شاهد (82-79)
 • همکاری با بخشهای فرهنگی و نشریات دانشجویی دانشگاه شاهد (1378 -1382)
 • همکاری با بخشهای فرهنگی و نشریات دانشجویی دانشگاه تهران (1382 - 1385)
 • عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، 1396
 • عضو کمیته علمی اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی،(بخش آموزش عالی)، تهران، 1396.
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی، (بخش آموزش عالی)، تهران، 1397.
 • مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی کرسی‌های نظریه‌پردازی ترویجی و تخصصی، واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، 1398.

 • علاقه‌مندی‌های علمی اصلی

 • مدیریت و برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی
 • سیاستگذاری علمی (آموزشی و پژوهشی)
 • تغییر و نوآوری در موسسات علمی
 • تعالی علوم انسانی و هنر(بومی سازی، حکمی سازی و روزآمدی)
 • علم و عمل، دانشگاه و جامعه و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی
 • اخلاق و فرهنگ در دانشگاه
 • آموزش و بهسازی منابع انسانی
 • ارزیابی، رتبه‌بندی و تعالی دانشگاه‌ها و موسسات علمی
 • تدوین و بازنگری برنامه‌های درسی
 • روشها و مدیریت یاددهی و یادگیری
 • تعامل (کنش متقابل) عناصر دانشگاهی
 • تعامل (کنش متقابل) دانشگاه با سایر سازمان‌ها
 • تئوریهای مدیریت (نگاه جدید، بومی‌سازی، ویژه نظام آموزشی)
 • فلسفة مدیریت و رهبری
 • روشهای پژوهش و نگاه فلسفی و تاریخی به دانشگاه و علم، آموزش و پژوهش
 • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه علوم تربیتی و مدیریت