چشم انداز ، سیاست ها و اهداف کلان

تعداد بازدید:۹۲۴

 چشم‌انداز

این دفتر در افق 1404، مرکزی است پویا و فعال در ارتقا سطح دانش و مهارت‌های تخصصی کارکنان دانشگاه و آحاد جامعه و همچنین اولین و مهم‌ترین برند معتبر در بخش آموزش‌های کاربردی و تخصصی کوتاه مدت کشور.

 

 

مأموریت‌ها

تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد برای تصدی مشاغل کلیدی و  بالا بردن سهم دانشگاه در توسعه کشور از طریق ارتقای توان آموزشی کارکنان (مدیران، اعضای هیات‌علمی و کارمندان) و مدیران و کارکنان سایر سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی، بخش خصوصی و آحاد مردم.

 

اهداف و برنامه‌ها

* افزایش تأثیرگذاری دانشگاه در ارتقای سطح دانش، مهارت و فرهنگ جامعه

* ارتقاء دانش، مهارت و بهبود و توسعه رفتار سازمانی در دانشگاه

* افزایش انگیزة منابع انسانی به منظور کیفی نمودن فعالیت های سازمانی

* توسعه فرصت آموزش برای کلیه اقشار جامعه

* انتقال تجربیات در راستای تقویت و شکوفایی استعدادها و توانمندی های منابع انسانی کلیه سازمان ها و موسسات دولتی و غیردولتی

* برگزاری دوره‏ها و کارگاه های آموزشی مبتنی بر استانداردهای آموزش به‌منظور ارتقاء کیفیت و اثربخشی دوره‏ها

*کسب درآمد حداکثری از طریق برگزاری دوره های آموزشی برای موسسات دولتی و غیر دولتی و همچنین آحاد جامعه